Regulamin

WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep internetowy firmy "StonePL - Płytki Kamienne" znajdujący się na stronie internetowej pod adresem sklep.tylkokamien.pl umożliwia dokonanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
Właścicielem i podmiotem odpowiedzialnym jest firma StonePL Tomasz Stańczyk z siedzibą w Warszawie 01-932 przy ul. Estrady 110 oraz identyfikująca się nip: 9591495008.

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym firmy "StonePL Tomasz Stańczyk" są podane w złotych polskich.

3. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT lub paragon.

4. Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu zapłaty całej należności.

5. Ceny podane w sklepie nie obejmują wysyłki, wniesienia, montażu i hydrofobizacji kamienia.PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularzy zakupowych na stronach sklepu internetowego.

2. Każde zamówienie jest potwierdzane drogą elektroniczną. Ponadto firma "StonePL Tomasz Stańczyk" kontaktuje się telefonicznie w przypadku zamówień wymagających wyjaśnień lub zamówień nietypowych.

3. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru i wynosi około 3-20 dni roboczych. W przypadku braków magazynowych i towarów wykonywanych ściśle na zamówienie klienta czas realizacji może ulec wydłużeniu nawet do 21-30 dni od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.

4. Zastrzegamy sobie możliwość telefonicznego uzgodnienia terminu dostawy, w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają całkowitą lub częściową realizację zamówienia.

5. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

6. Z uwagi na specyfikę kamienia naturalnego zastrzegamy sobie prawo zrezygnowania z realizacji zamówienia, o czym bezzwłocznie poinformujemy.

7. Wniesienie i montaż zamówionego towaru (za wyjątkiem indywidualnych ustaleń) jest obowiązkiem Zamawiającego.

8. W przypadku wyboru formy płatności "przedpłata przed wysyłką towaru" na wpłatę określonej na fakturze pro-forma kwoty firma "StonePL Tomasz Stańczyk" oczekuje 7 dni roboczych. Po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia. Ustalenie indywidualnego terminu płatności wymaga kontaktu z firmą "StonePL Tomasz Stańczyk".

9. Towary wykonywane ściśle na zamówienie klienta (np. kamień docięty na wymiar lub specjalne wykończenia powierzchni) wymagają obowiązkowej przedpłaty w wysokości co najmniej 50% wartości przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Dotyczy to zamówień składanych przez osoby i firmy prywatne.
 
10. Zastrzegamy sobie prawo do realizacji jedynie zamówień na kwotę powyżej 300 zł netto. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówień, o których mowa w ustępie 9 sekcji GWARANCJE I REKLAMACJE.
 
 


GWARANCJE I REKLAMACJE

1. Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe. Towary objęte gwarancją nie podlegają rękojmi. Nie wszystkie towary są produkowane w Polsce - nasi dostawcy importują część swojego asortymentu zza granicy.

2. W przypadku reklamacji należy pisemnie skontaktować się z firmą "StonePL Tomasz Stańczyk". Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest faktura VAT lub inne potwierdzenie zawartej transakcji.

5. Firma "StonePL Tomasz Stańczyk" nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru.

6. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. Sprawdzenie przesyłki może nastąpić dopiero po podpisaniu listu przewozowego lub po uiszczeniu kurierowi pełnej kwoty za dostarczoną przesyłkę (przesyłka za pobraniem). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody na druku firmowym spedytora spedytora i niezwłocznie przesłać druk do firmy StonePL Tomasz Stańczyk. Druk powinien być spisany w dniu odbioru towaru. Zgodnie z artykułem 545 §2 Kodeksu Cywilnego, zaniechanie tej czynności może spowodować utratę prawa do reklamacji związanej ze szkodami transportowymi.

7. Wszelkie informacje o produktach pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Zdjęcie produktu lub jego opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą nieznacznie się różnić od stanu faktycznego, co związane jest z ciągłym technologicznym ulepszaniem stanu faktycznego proponowanych urządzeń. Ponadto, zdjęcia często są poglądowe i w kwestiach spornych lub w razie niepewności należy kontaktować się z przedstawicielem firmy telefonicznie.

8. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu Nabywcy (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

9. Zespół sklepu internetowego sklep.tylkokamien.pl dokłada najwyższych starań, aby opisy i dane techniczne produktów były zgodne z rzeczywistością. Mimo to zastrzegamy sobie jednak prawo do pomyłek w opisach czy zdjęciach towarów lub do nieścisłości związanych z ceną produktu, tym samem zastrzegając sobie prawo do nie realizowania zamówień na produkty posiadające te błędy.
 
10. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zakupionego towaru lub jego zwrotu, kupujący może być obciążony opłatą manipulacyjną w kwocie 10% wartości zakupionego towaru oraz kosztów transportu.
 
11. W celu zgłoszenia reklamacji należy pobrać, wypełnić i odesłać na adres sklep@tylkokamien.pl formularz zgłoszenia awarii. Formularz dostępny jest do pobrania w dziale Pomoc -> Gwarancyjne zgłoszenie reklamacji.
 


ZWROT TOWARU

1. Zamawiający ma prawo zwrotu pełnowartościowego towaru z wyjątkiem towarów, które są wykonywane ściśle na jego zamówienie do 7 dni od daty jego otrzymania. Zwracany towar, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu producenta, nie może nosić śladów eksploatacji ani być używany! Zwrot towaru odbywa się na koszt Zamawiającego pod adres wskazany przez firmę "StonePL Tomasz Stańczyk". Zamawiający może dodatkowo ponieść koszt wysłania, przepakowania oraz ponownego przeglądu przedgwarancyjnego towaru.

2. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zamówionego towaru stosuje się ustalenia zapisane w punkcie 1. części niniejszego regulaminu stanowiącej o zwrocie towaru.

3. Zwrot pieniędzy za odesłany towar następuje po uprzednim sprawdzeniu jego stanu technicznego. Kupujący może być obciążony opłatą manipulacyjną w kwocie 10% wartości zakupionego towaru oraz kosztów transportu.

4. Firma "StonePL Tomasz Stańczyk" nie przyjmuje żadnych przesyłek zwrotnych odsyłanych na nasz lub producenta adres za pobraniem. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Kupujących w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanej dalej: RODO) jest firma StonePL Tomasz Stańczyk z siedzibą 01-932 Warszawa, ul. Estrady 110
 
2. Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży,w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.
 
3. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na stronie sklepu sklep.tylkokamien.pl (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na stronie sklepu.
 
4. Użytkownik lub Kupujący może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.
 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługa konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia od umowy.  Odbiorcami danych osobowych Klienta będą właściwe organy podatkowe, firmy kurierskie i inne podmioty dokonujące dostawy towaru.
 
6. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane do czasu zakończenia stosunku handlowego, w ramach którego dane zostały zebrane, lub do czasu upływu ustawowych okresów przechowywania i przedawnienia bądź przedawnienia zobowiązań podatkowych; ponadto do czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w ramach których dane te mogłyby być potrzebne w charakterze dowodu.
 
7. Dane osobowe Użytkownika niezbędne do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
9. Użytkownik lub Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. W celu realizacji praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail sklep@tylkokamien.pl
 
10. Użytkownikowi lub Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO.
 
11. Strona sklep.tylkokamien.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony sklepu Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług.
 

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna - sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności sprzedającego - to jest w Warszawie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

3. Zastrzega się prawo zmiany niniejszego regulaminu. W takim wypadku na stronie zostaną opublikowane stosowne uaktualnienia

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl